8. Inauguracja Akademii Dziecięcej


21 października 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja VIII edycji  Akademii Dziecięcej .  Stu jedenastu małych studentów z Elbląga (88), Gronowa Górnego, Pilony, Pasłęka, Młynar, Węziny, Miłakowa, Zwierzna, Malborka, Nowego Stawu, Fromborka ,Braniewa (23) złożyło ślubowanie i otrzymało indeksy. Opiekę nad nimi objęło 15 wolontariuszy –studentów II i III roku – IPJ .W uroczystości uczestniczyli rodzice studentów oraz zaproszeni goście : pana Prezydenta miasta Elbląg reprezentowała kierownik Referatu Edukacji Jolanta Leśniewska, która przyniosła upominki w postaci gier rozwijających myślenie, Alicja Guła –konsultant ds. edukacji przedszkolnej i innowacji pedagogicznych Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, dyrektor SP nr 4 w Elblągu Hanna Szuszkiewicz, wicedyrektor SP nr 21 Anna Romanowska, prorektor PWSZ dr Irena Sorokosz, dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej dr Inż. Jerzy Buriak, zastępca dyrektora IPJ dr Ewa Leszczyńska.

Wykład inauguracyjny „Jabłko Newtona” wygłosił dr hab. inż. Cezary Orlikowski. Dzieci poznały wielkich naukowców zajmujących się grawitacją. Wykład cieszył się dużym zainteresowanie zarówno dzieci jak i rodziców. Po części oficjalnej dzieci w 4 grupach, razem z wolontariuszami udali się na zajęcia integracyjne , a rodzice pozostali na spotkaniu informacyjnym z Pełnomocnikiem Rektora do Spraw Akademii Dziecięcej. Ostatnim punktem programu była degustacja szarlotek (w związku z wykładem) upieczonych przez rodziców. Wszyscy, rodzice i dzieci rozkoszowali się ich smakiem.

Akademia na YouTube