II Zjazd Akademii Dziecięcej - 9 edycja


Za nami drugie spotkanie tegorocznej, już dziewiątej edycji Akademii Dziecięcej PWSZ Elblągu. 24 listopada dla małych żaków przygotowano wykład na temat złudzeń optycznych. Złudzenia optyczne ( iluzje) płatają nam figle, częściej niż sobie z tego zdajemy sprawę. Na co dzień widzimy świat w sposób o wiele mniej doskonały niż nam się wydaje. Zdarza się, że widzimy obrazy statyczne wywołujące wrażenie ruchu, rzeczy, które nie istnieją. Złudzenia optyczne igrają z mózgiem. Wydaje nam się, że patrzymy coś, co w rzeczywistości przedstawia zupełnie inną rzecz. Dlaczego? Jak to się dzieje? Jakie są tego przykłady ? O tym dowiedzieli się i zobaczyli mali studenci.

 

Tradycyjnie oprócz wykładu odbyły się dwa warsztaty: „Świat krabów” oraz „Dywan Sierpińskiego”.

Zaproszenie małych studentów do niesamowitego świata krabów wzbudziło w dzieciach wiele emocji. Zajęcia laboratoryjne poświęcono krabom, które żyją w Morzu Bałtyckim. Okazało się, że tak naprawdę są to przybysze z odległych wód Ameryki Północnej i Chin. Jak się do nas dostały? Jak wyglądają? Jak rozróżnić ich płeć? Czym charakteryzuje się ta grupa skorupiaków? Odpowiedzi na te pytania znała dr Agata Rychter, która przygotowała krótką prezentację multimedialną oraz dała dzieciom sposobność pracy z mikroskopem prezentując tam  żywe osobniki kraba Eriocheir sinensis oraz krabika Rhitropanopeus harrisii. Mali studenci świetnie poradzili sobie z oznaczeniem płci, ustaleniem do czego służą krabom szczypce oraz sposobu poruszania się krabów. Obserwacja pancerza krabika pod mikroskopem ukazała dzieciom świat w powiększeniu, którego gołym okiem "nie uzbrojonym" nie można zobaczyć. W ich oczach było widać zachwyt nad pięknem przyrody. Najwięcej emocji wzbudził bezpośredni kontakt z żywymi organizmami. Dzięki udostępnieniu sal laboratoryjnych PWSZ w Elblągu, studenci mogli zobaczyć zarówno kraby wodne jak i lądowe.

Na warsztatach matematycznych mali studenci przypomnieli sobie z wykładu inauguracyjnego  co to są fraktale. Następnie w grupach  czteroosobowych tworzyli  części ,,Dywanu Sierpińskiego”.  Dzieci już wiedzą, że Dywan Sierpińskiego to fraktal otrzymany z kwadratu za pomocą podzielenia go na dziewięć (3x3) mniejszych kwadratów, usunięcia środkowego kwadratu i ponownego rekurencyjnego zastosowania tej samej procedury do każdego z pozostałych ośmiu kwadratów. Nazwa pochodzi od nazwiska Wacława Sierpińskiego. Czwarta grupa –żółta  dopełniła całości.  Radości było wiele. 

Akademia na YouTube