Inauguracja Akademii Dziecięcej 2018/19


27 października 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja IX edycji  Akademii Dziecięcej. Blisko stu małych studentów z Elbląga i okolic złożyło ślubowanie i otrzymało indeksy. Opiekę nad nimi objęło 13 wolontariuszy – studentów Instytutu Pedagogiczno-Językowego. W uroczystości uczestniczyli rodzice studentów oraz zaproszeni goście: Prezydenta miasta Elbląg reprezentowała Kierownik Referatu Edukacji Jolanta Leśniewska, która przyniosła upominki w postaci gier rozwijających myślenie, Alicja Guła –Konsultant ds. edukacji przedszkolnej i innowacji pedagogicznych oraz Agata Urbańska - Konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i innowacji pedagogicznych z Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 Katarzyna Rachwał, Prorektor PWSZ dr Irena Sorokosz, Zastępca dyrektora IPJ dr Ewa Leszczyńska oraz Przewodnicząca Rady Studentów Weronika Wójcik.

 

Wykład inauguracyjny pt. „Zaczarowany świat fraktali” wygłosiła mgr inż. Dorota Żarek. Mali studenci dowiedzieli się  czym są fraktale wymyślone przez matematyków na początku  XX wieku .Te dziwne i ciekawe  zarazem zbiory dały początek nowej geometrii zwanej geometrią fraktalną , która pozwala modelować wiele obiektów i zjawisk występujących w przyrodzie i nie tylko.

Dzieci poznały przykładowe fraktale polskiego matematyka Wacława Sierpińskiego. Nowe umiejętności w tworzeniu fraktali. mali studenci zdobędą na ćwiczeniach w listopadzie.

Wszystkim studentom serdecznie gratulujemy przystąpienia do braci studenckiej Akademii Dziecięcej oraz życzymy wytrwałości i zapału w zdobywanie wiedzy.

Akademia na YouTube