O fotogrametrii 3D i jej zastosowaniu w bezzałogowych statkach powietrznych (dronach) dowiedzieli się studenci podczas V zjazdu Akademii Dziecięcej PWSZ w Elblągu. 24 lutego br. wykład poprowadził dr inż. Henryk Olszewski, który w bardzo ciekawy sposób przybliżył dzieciom zagadnienia związane z użyciem kamer światła widzialnego oraz kamer pracujących w zakresie podczerwieni. Duży entuzjazm wśród małych żaków wywołała możliwość rejestrowania (przy pomocy kamery 3D) stereogramów, na podstawie których generowane były modele 3D ich twarzy.

 

„Kolorowa chemia” to tytuł drugich warsztatów chemicznych, prowadzonych w laboratorium PWSZ w Elblągu. Mgr inż. Katarzyna Szwemińska wraz ze studentami w bardzo ciekawy i humorystyczny sposób przedstawiła chemie jako fascynującą naukę, dzięki której mali studenci poczuli się jak prawdziwi czarodzieje. Podczas warsztatów dzieci przeprowadziły kilka doświadczeń, m.in.: „Deszcz w zlewce”, „Chemiczne jojo”, „Uzyskiwanie barw” czy też „Magia w słoiku”. Ciekawym doświadczeniem były również „Chemiczne światła drogowe”. Eksperyment polegał na przelewaniu zawartości zlewki z zasadą sodową, glukozą i indygokarminem do drugiej pustej zlewki, w wyniku czego następowała zmiana barwy roztworu na czerwony, zielony i żółty. Studenci bawiąc się kolorami, przy użyciu różnych wskaźników chemicznych  sprawdzali odczyny wielu  substancji wykorzystywanych w życiu codziennym, m.in. napój typu COLA, ocet, soda oczyszczona, zasada sodowa (kret) czy woda destylowana. Było to dowodem na to, że najbardziej ulubiony kolor chemika to w zasadzie – malinowyJ

 

,,Magia fizyki”-w ramach warsztatów młodzi studenci bawili się zjawiskami fizycznymi na specjalnie przygotowanych stanowiskach eksperymentalnych. Już na starcie, za pomocą generatora wysokich napięć dzieci naładowały swoje ciała elektrycznie „pozytywną energią”. Kolejne stanowisko było prawdziwym wyzwaniem dla najsilniejszych studentów, ponieważ musieli oni zmierzyć się z ciężkim zadaniem jakim było rozłączenia półkul magdeburskich. Najtrudniejszym jednak okazało się być z pozoru łatwe pisanie własnego imienia w odbiciu lustrzanym. Uczestnicy przekonali się również jak znajomość fizyki pomaga w poszukiwaniu, żartobliwie mówiąc ,,złodziejaszka” dr inż. Stanisława Kwitnewskiego.

Akademia na YouTube