Studia I stopnia - inżynierskie

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)RekrutacjaTryb studiów
Budownictwo - od 28.05 dzienne
Mechanika i budowa maszyn techniki komputerowe w budowie maszyn od 28.05 dzienne
Mechanika i budowa maszyn technologia i eksploatacja maszyn od 28.05 dzienne
Mechanika i budowa maszyn Modelowanie 3D od 28.05 dzienne
Informatyka administracja systemów i sieci komputerowych od 28.05 dzienne/zaoczne
Informatyka projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe od 28.05 dzienne/zaoczne
Informatyka grafika komputerowa i multimedia od 28.05 dzienne
Informatyka Modelowanie 3D w zastosowaniach medycznych, prototypowaniu i mediach interaktywnych od 28.05 dzienne
 

Studia I stopnia - licencjackie

Kierunek studiówModuł wybieralnyRekrutacjaTryb studiów
Administracja podatki i rachunkowość w administracji od 28.05 dzienne
Administracja administracja bezpieczeństwa publicznego od 28.05 dzienne/popołudniowe/zaoczne
Ekonomia media społecznościowe w biznesie od 28.05 dzienne
Ekonomia przedsiębiorczość gospodarcza od 28.05 dzienne/zaoczne
Ekonomia ekonomika menedżerska od 28.05 dzienne/popołudniowe/zaoczne
Ekonomia ekonomika procesów logistycznych od 28.05 dzienne/zaoczne
Filologia  filologia angielska - nauczycielska od 28.05 dzienne
Filologia filologia angielska - języki obce w biznesie od 28.05 dzienne
Filologia lingwistyka stosowana - jęz. angielski z jęz. niemieckim od 28.05 dzienne
Filologia polska nauczanie języka polskiego i języka polskiego jako obcego  od 28.05  dzienne 
Filologia polska dziennikarstwo i nowe media od 28.05 dzienne
Logopedia - NOWOŚĆ   od 28.05 dzienne
Pedagogika  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną  od 28.05 dzienne 
Pedagogika  logopedia  od 28.05 dzienne 
 

 

** studia również w formie stacjonarnej-popołudniowej

Studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu magistra

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)RekrutacjaTryb studiów
Logopedia - NOWOŚĆ - od 28.05 stacjonarny
Pedagogika wczesna edukacja od 28.05 stacjonarny
Pedagogika pedagogika medialna od 28.05 stacjonarny
Pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią od 28.05 stacjonarny
Pedagogika wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 28.05 stacjonarny
Studia menadżersko-prawne ** menadżer usług publicznych od 28.05 stacjonarny/niestacjonarny
Studia menadżersko-prawne ** menadżer analiz biznesowych od 28.05 stacjonarny/niestacjonarny


** studia również w formie stacjonarnej-popołudniowej

Jednolite studia magisterskie

Kierunek studiówModuł wybieralny (ścieżka dyplomowania)RekrutacjaTryb studiów
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - od 28.05 stacjonarne
Pedagogika specjalna Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną od 28.05 stacjonarne
Pedagogika specjalna wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 28.05 stacjonarne