Moduł wybieralny (ścieżka dyplomowania):

pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią pedagogiczną

Uzyskany tytuł

licencjat

Czas trwania studiów

3 lata (sześć semestrów)

Tryb studiów

stacjonarne

Opłata za studia

bezpłatne

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

ATUTU KIERUNKU

 • przygotowanie do pracy wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi,
 • solidny program kształcenia przygotowujący np. do realizacji specjalistycznych zajęć terapeutycznych,
 • realne przygotowanie do pracy w zawodzie wymagającym wielu kompetencji, np. poprzez wybieralne przedmioty fakultatywne przedstawiające najnowsze problemy społeczne,
 • rzetelne przygotowanie do kontynuacji kształcenia i podjęcia studiów II stopnia,
 • kadra wykwalifikowanych wykładowców łączących wiedzę akademicką z praktyką pedagogiczną,
 • rozbudowany system praktyk zawodowych dających szansę zdobycia wszechstronnych doświadczeń pod opieką nauczycieli – praktyków,
 • możliwość studiowania za granicą w ramach wymiany międzynarodowej studentów (program Erasmus+), udział w studenckich kołach naukowych, zajęciach grupy teatralnej/ chóru akademickiego/ możliwość zaangażowania w działalność sportową, czy wolontariat.

pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią pedagogiczną
pedagogika opiekuńczo–wychowawcza z terapią pedagogiczną

Praca dla Ciebie

 • wychowawca w świetlicy szkolnej i środowiskowej, internacie, bursie,
 • wychowawca placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • pedagog szkolny,
 • nauczyciel terapii pedagogicznej pracujący z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Rekrutacja ON-LINE od 29.05 Zapisz się

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie