Startup House II - wyniki rekrutacji uzupełniającej

"Startup House II - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"- wyniki rekrutacji uzupełniającej

W związku z zakończonym naborem uzupełniającym uczestników do projektu "Startup house II - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" wszystkie wnioski, które wpłynęły zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję rekrutacyjną. 

 

Poniżej lista rankingowa przedsiębiorstw rekomendowanych do uczestwnictwa w projekcie:

1. PATRYK REDZYŃSKI

2. MACIEJ SIERADZKI

3. WSPÓLNIK S.C. FETCH PAWEŁ LAUTERBACH

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie Startup House II oraz na stronie  Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości PWSZ w Elblągu

 

Projekt „Startup House II – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.


Data publikacji: 22 marca 2018

Powiązane artykuły


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie