"Studia z przyszłością" 2019

"Studia z przyszłością" 2019

Decyzją Komisji Akredytacyjnej Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów kierunek INFORMATYKA w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu uzyskał Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2019 oraz Certyfikat nadzwyczajny - Laur Innowacyjności.

Wręczenie obu certyfikatów odbyło się podczasGali Finałowej Programu w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie 18 marca 2019 roku. Wyróżnienia odebrała dr Irena Sorokosz, prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu, której towarzyszyła mgr Teresa Obrzut z-ca dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej im. K. Brzeskiego.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się na rynku nowoczesnością koncepcji kształcenia, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Konkurs służy również promowaniu najbardziej innowacyjnych, oryginalnych i wartościowych merytorycznie pomysłów na kształcenie studentów – kształcenie z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni. Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.   

Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji” otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które – w opinii Komisji Eksperckiej – wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.

 


Data publikacji: 21 marca 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie