Dokumenty

Regulamin przyznawania wsparcia studentom niepełnosprawnym w ramach dotacji budżetowej na zadania związane z zapewnieniem warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia
(załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5)

Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych

Zarządzeniem Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu z dnia 7 marca 2018 r. powołany został Pełnomocnik Rektora ds. studentów niepełnosprawnych. Funkcję tę pełni mgr Henryka Szumna. Studenckim Rzecznikiem Osób Niepełnospranych jest Magdalena Jaroszek.

 

Biblioteka dostępna dla osób niepełnosprawnych

Biblioteka przy Al. Grunwaldzkiej w tzw. „małej czytelni” udostępnia dwa stanowiska dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu lub ruchu.

 

Program "Aktywny samorząd"

 

Komunikaty:

Aktywizacja osób niepełnosprawnych - program GraduatOn