Warsztaty edukacji międzykulturalnej - zapisy

Warsztaty edukacji międzykulturalnej - zapisy

ZAPISY NA WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ – dla studentów specjalności nauczycielskich

Współczesny świat cechują różnorodność, mobilność i zmiana. Podróże, emigracja zarobkowa, kontakt oraz praca z imigrantami, praca w międzynarodowych korporacjach, rosnące możliwości uczestnictwa w praktykach, stażach czy projektach międzykulturowych – wszystko to sprawia, że kompetencje międzykulturowe, rozumiane jako połączenie wiedzy nt. różnic kulturowych i ich wpływu na zachowanie, umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych, jak również postawa tolerancji dla niejednoznaczności i ciekawość poznawcza stają się coraz bardziej pożądane. Od młodych ludzi, chcących sprostać wymogom szybko zmieniającego się świata i rynku pracy, wymaga się już obecnie elastyczności, mobilności, ciągłego podnoszenia kwalifikacji i rozwoju kompetencji.

W ostatnim tygodniu marca 2019r. w Instytucie Pedagogiczno-Językowym odbędą się dwudniowe warsztaty , organizowane w ramach wspólnego projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, prowadzone przez doświadczonych trenerów, mających wieloletnią praktykę w pracy z młodzieżą z Polski i z zagranicy, jak również osobiste doświadczenia życia i pracy w obcej kulturze. Warsztaty - przeznaczone dla studentów I i II roku specjalności nauczycielskich zarówno studiów licencjackich jak i uzupełniających studiów magisterskich – obejmą dwa moduły:

Moduł podstawowy – wstęp do edukacji międzykulturowej (8h dydaktycznych):

  • wyjaśnienie fundamentalnych pojęć związanych z interkulturowością
  • zrozumienie zjawisk występujących na styku kultur, takich jak: różnice międzykulturowe, stereotypy czy uprzedzenia oraz poznanie strategii radzenia sobie z nimi
  • zapoznanie z możliwościami realizacji projektów międzykulturowych

 

Moduł komplementarny – w międzykulturowej klasie (8h dydaktycznych)

  • zapoznanie ze specyfiką pracy w klasie międzykulturowej
  • pokazanie roli nauczyciela jako doceniającego i uwrażliwiającego na różnorodność
  • rozwijanie umiejętności koniecznych do pracy z dziećmi migrantów oraz dziećmi polskimi powracającymi z migracji
  • analiza typowych trudności pojawiających się w międzykulturowej klasie oraz strategii zapobiegania im/radzenia sobie z nimi
  • szersze omówienie możliwości realizacji projektów międzykulturowych

 

Na warsztaty można zapisywać się od 22 stycznia br. – lista wyłożona jest w dziekanacie IPJ. Liczba miejsc: 25. Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

 

Osoba koordynująca: dr Ewa Leszczyńska

Zapytania należy kierować na adres mailowy: e.leszczyńTurn on Javascript!


Data publikacji: 22 stycznia 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie