Wizyta nauczyciela z Kaliningradzkiej Filii Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu w Rosji

Wizyta nauczyciela z Kaliningradzkiej Filii Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu w Rosji

W dniach od 8 do 15 kwietnia br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w Instytucie Politechnicznym przebywał wykładowca z Kaliningradzkiej Filii Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu w Rosji – mgr Tatiana Mironova. Przeprowadzone w języku angielskim wykłady dla studentów kierunków studiów: Inżynieria środowiska oraz Mechanika i budowa maszyn dotyczyły głównie zagadnień: The value of water resources in human activities, Ways of water pollution, What is self-purification of water bodies, The role of aquatic organisms in self-purification of water bodies, Saprobity of  water bodies.

Przyjazd realizowany był w ramach projektu mobilności studentów i wykładowców z krajami partnerskimi w Programie Erasmus+.

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku elbląska PWSZ-tka w swoich murach gościła studentów z zagranicznych uczelni partnerskich. W obecnym roku akademickim w ramach Programu ERASMUS+ z bogatej oferty kształcenia skorzystało łącznie 22 zagranicznych studentów z: Firat University (Turcja), Recep Tayyip Erdogan University (Turcja), University of South Bohemia (Czechy), University of Castilla-La Mancha (Hiszpania), Universidad de Oviedo (Hiszpania), Kaliningradzkiej Filii Uniwersytetu Rolniczego w Sankt-Petersburgu w Rosji. Obcokrajowcy przebywający w Instytucie Politechnicznym, Informatycznym, Pedagogiczno-Językowym i Ekonomicznym brali udział w zajęciach na kierunkach: Pedagogika, Filologia angielska, Ekonomia oraz Mechanika i budowa maszyn.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, a jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus + powstał dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni. Elbląska PWSZ do programu przystąpiła w 2005 roku, uzyskując Europejską Kartę Erasmusa, która uprawnia ją do realizowania wyjazdów w ramach programu. Co roku ponad 40 studentów odbywa zagraniczne studia lub praktyki. Z programu Erasmus+ korzystają również nauczyciele i pracownicy administracji poprzez udział w wyjazdach szkoleniowych i naukowych na terenie całej Europy. Jako partner europejski Programu, Uczelnia corocznie gości studentów i nauczycieli z  uczelni partnerskich.

Erasmus+ jest wspaniałą przygodą, pozwalającą m.in. zdobyć wiedzę i doświadczenie w wielu dziedzinach, poszerzyć horyzonty oraz otworzyć umysł, posiąść bądź poprawić umiejętności językowe, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz przede wszystkim, przeżyć niesamowitą przygodę życia.

 


Data publikacji: 15 kwietnia 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie