Wręczono umowy inkubacyjne - ruszył Startup House III

Wręczono umowy inkubacyjne - ruszył Startup House III

Od 1 lutego 2019 r. do 30 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu realizowany będzie projekt "Startup House III - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu". Jest to już trzecie tego typu przedsięwzięcie prowadzone przez Uczelnię, a ma ono na celu pomóc młodym przedsiębiorcom rozpoczynającym swoją przygodę w biznesie. Poprzednie dwie edycje „Startup House” zakończyły się ogromnym sukcesem.

Przedsięwzięcie skierowane jest do 15 firm z sektora MŚP będących w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata. Bezpłatny program inkubacji obejmować będzie: dostęp do 15 wyposażonych pomieszczeń biurowych, szkolenia specjalistyczne (m.in. budowania marki, komercjalizacji produktów i usług), usługi ICT, usługi specjalistyczne (związane z promocją), usługi prawne, usługi księgowe, doradztwo (m.in. w zakresie pozyskiwania funduszy na rozwój działalności, coaching), mentoring, wsparcie ze strony dedykowanego opiekuna firmy.

W związku z zakończonym naborem uczestników do projektu, w dniu 13 lutego br. w Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu odbyło się uroczyste wręczenie umów inkubacji dla firm przyjętych do procesu wsparcia.

Do uczestnictwa w projekcie zostały rekomendowane następujące przedsiębiorstwa:

 • A&G Sp. z o.o.
 • PRIMCAD ANDRZEJ KOZŁOWSKI
 • KATARZYNA GILGENAST – Sztuka Kontaktu
 • E-VOLE Sp. z o.o.
 • INTER PROFIX Jakub Bryła
 • NORDPOL Borys Klejnota
 • socialmete Marta Apanowicz
 • LUT-MOBIL Jacek Kościuk
 • AUXILIUM DESIGN Ewelina Tymecka
 • Krzysztof Wilczewski
 • UNLIMITED  Michał Stryjewski
 • SERIO Katarzyna Olewniczak
 • Agata Ludwiczak 23
 • JOST Joanna Strzyżewska
 • Going Native Magdalena Fowler

 

Projekt „Startup House III – Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu: 993 175,00 zł.


Data publikacji: 13 lutego 2019


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie