Rozdano dyplomy studiów podyplomowych "Organizacja i zarządzanie oświatą"

Zakończenie XIX edycji PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ,,ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ".

Kolejna grupa absolwentów, w liczbie 29 osób-nauczycieli i przedstawicieli samorządu z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pomorskiego odebrało dyplomy ukończenia studiów podyplomowych nadających kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie.

Uroczystość odbyła się 2 marca, w auli Instytutu Pedagogiczno-Językowego, w obecności Prorektor ds. Kształcenia dr Iwony Kijowskiej i z-cy Dyrektora ds. Kształcenia z Instytutu Ekonomicznego -mgr Katarzyny Olszewskiej. W spotkaniu udział wzięli: wykładowcy z PWSZ, konsultanci WMODN w Elblągu, dyrektorzy elbląskich placówek edukacyjnych-współpracujący przy realizacji programu kształcenia.

Prowadząca spotkanie mgr Marzanna Tyburska, kierownik studiów, dziękując uczestnikom i wyróżniającym się działaniami społecznymi słuchaczom, podkreśliła znaczenie skutecznego przywództwa  w pełnieniu funkcji zarządzającej. Pakiety książkowe dla wszystkich, tegorocznych absolwentów przygotowała Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu we współpracy z Wydawnictwem PWSZ w Elblągu. W imieniu wykładowców głos zabrał dr inż. Tomasz Winnicki - opiekun naukowy studiów z Instytutu Ekonomicznego. Słuchaczy reprezentował starosta roku Krzysztof Keński.

Studia są efektem doskonałej współpracy pomiędzy Instytutem Pedagogiczno-Językowym i Ekonomicznym naszej Uczelni oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, która trwa nieprzerwanie 19 lat.


Data publikacji: 12 marca 2018


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Galerie zdjęć

wszystkie galerie